Jump to content
Saipar

Unreal Thailand Clan War 2021 Season 1

Recommended Posts

เปิดรับสมัครการแข่งขันแล้ววันนี้ ปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : คลิก

UNREAL THAILAND CLAN WAR 2021 SEASON 1 คลิก

(ตารางการแข่งขัน คลิก)
กลุ่มสำหรับการแข่งขัน หาทีม หาคู่ซ้อม คลิก

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
อันดับที่ 1
ชื่อจุด ถาวร
250,000 CASH
AUG A3 +VLFBERH+T 30 วัน
KRISS S.v +VLFBERH+T 30 วัน
CHEYTAC M200 +VLFBERH+T 30 วัน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
อันดับที่ 2
ชื่อจุด ถาวร
150,000 CASH
AUG A3 +VLFBERH+T 30 วัน
KRISS S.v +VLFBERH+T 30 วัน
CHEYTAC M200 +VLFBERH+T 30 วัน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
อันดับที่ 3
ชื่อจุด ถาวร
50,000 CASH
AUG A3 +VLFBERH+T 30 วัน
KRISS S.v +VLFBERH+T 30 วัน
CHEYTAC M200 +VLFBERH+T 30 วัน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
อันดับที่ 4
20,000 CASH
AUG A3 +VLFBERH+T 30 วัน
CHEYTAC M200 +VLFBERH+T 30 วัน

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กิจกรรมการแข่งขัน 5 VS 5 (Team)
กฎการแข่งขันของ Unreal Game E-Sports
กฎการแข่งขัน ในปี 2021 Season 1
เริ่มการแข่งขัน 20 กุมภาพันธ์ 2564 
จำกัดยศในการลงสมัครคือ ยศ 1 พรชขึ้นไป 

- ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในแคลนเดียวกัน 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


กฎการแข่งขัน

Unreal Thailand Clan War 2021 Season 1

รูปแบบ การแข่งขัน (ชนะ 2 ใน 3 เกมส์ เป็นผู้ชนะ ยกตัวอย่าง ก. ชนะ 2-1 และ ข. ชนะ 1-2  คนที่ชนะคือ ก.)

Elimination Tournament
Mode  :  5 vs 5  Death Match 
เวลาแข่งขันแต่ละรอบ  : 10 นาที / 100 Kill 
กรณีเสมอกันให้ต่อเวลา  : 5 นาที / 60 Kill 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
แผนที่ ที่ใช้ในการแข่งขัน Death Match
(เวลาเริ่มการแข่งขัน 19.00 น. ไม่เกิน 19.15 น.) หากแข่งเวลานี้ไม่ได้ ไปตกลงกับอีกทีม หากอีกทีมไม่ตกลงกับเวลานี้ ใช้เวลาหลักในการแข่งขัน

- ด่านแข่ง (แจ้งวันที่ 19 กุมพาพันธ์)  >  ควรซ้อมทุกด่าน (แนะนำ)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กติกาการแข่งขัน

1. เมื่อแข่งขันครบ 100 Kill จะทำการตัดสินโดยพิจารณาตามลำดับดังนี้ 
    - ทีมที่มี Kill มากกว่าเป็น ทีมชนะ 
    - กรณีที่มี Kill เท่ากัน จะทำการต่อเวลาโดย เล่นแบบ 5 นาที / 60 Kill

2. กำหนด 10 นาที / 100 Kill  ทุกครั้งที่มีการสร้างห้อง

3. ปืนที่ใช้ต้องเป็นปืนใดปืนหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนระหว่างเล่น (หากจบเกมส์สลับฝ่ายแล้วสามารถสลับเปลี่ยนปืนกันได้)
(สามารถโยนปืนแลกกับเพื่อนร่วมทีมได้/เก็บปืนของอีกฝ่ายได้)

4. สมาชิกภายในทีม รวมทั้งหัวหน้าทีมอนุญาตให้สามารถพูดคุยกันได้ (หรือพิมพ์เฉพาะในแชทแคลน) ห้ามพิมพ์กับฝ่ายตรงข้าม หรือด่าทอกัน หากเกิดเรื่องจะยุติการแข่งขันตกรอบทั้งคู่

5. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้อีก หลังจากทั้ง 2 ทีม ทำการแข่งขันผ่านไปแล้ว 20 Kill (กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นหลังจาก 20 Kill จะต้องแจ้งทีมคู่แข่งให้รับทราบก่อนทำการเปลี่ยนผู้เล่น)

6. มีสมาชิกขั้นต่ำ 5 คน แบ่งเป็นตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 2 คน (โดยตัวสำรองอาจมีหรือไม่มีก็ได้)

7. หัวหน้าทีมหรือตัวแทนทีม 1 คน เท่านั้นที่สามารถประท้วงผู้เล่นที่ไม่เล่นตาม กติกาการแข่งขัน จะถูกปรับแพ้/แผนที่ (หากผลไม่เป็นจริงทีมที่ประท้วงจะโดนปรับบาย)
#หากมีการเริ่มแข่งขันเกิดขึ้นแล้วในระหว่างการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันไม่สามรถยุติหรือพูดคุยข้อตกลงกันได้ให้ ถ่ายคลิปหรือหลักฐานการกระทำความผิดนั้นๆของอีกฝ่าย (แนะนำ ควรถ่ายเอาไว้ หลักฐานสำคัญมากๆ) ส่งมาให้ทางทีมงานดูเพื่อตรวจสอบและพิจารณาต่อไป (คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด)

8. เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน 19.00 น. หากยังไม่มาภายใน 15 นาที จะถูกปรับแพ้บายทันที

9. ทีมบนอยู่ แดง ทีมล่างอยู่ น้ำเงิน อ้างอิงจาก ตารางแข่ง และ (ทีมบน ต้องเป็นคนนัดแข่ง หากไม่มีคนนัด ทีมล่างชนะทันที)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กฎเกี่ยวกับการหลุด

1. กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมส์ก่อนทำการแข่งขัน ทีมงานจะให้ทำการแข่งใหม่ใน 0 Kill ดังกล่าวอีกครั้ง

2. กรณีตัวละครหลุดหลังจากมี 20 Kill เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีมแข่งขันทั้ง 2 ทีมจะต้องดำเนินการแข่งใน Kill ดังกล่าวต่อไปจนจบ โดยทีมงานจะให้ตัวละครที่หลุดเข้ามาใหม่

3. กรณีตัวละครไม่สามารถทำการแข่งขันต่ออันเนื่องจากความประมาทของผู้เล่นเอง เช่น กดปุ่มปิดเครื่อง,ปิดหน้าจอ ฯ ผู้แข่งขันที่เหลือจะต้องทำการแข่งขันต่อจนจบเกมส์

4. กรณีพิเศษจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ หากเกิดการหลุดออกจากเกมส์และขึ้นผลเป็น Draw ทีมงานจะให้ทำการรีแมตช์แข่งขันใน Kill ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะมีการ Kill แล้วก็ตาม

5. ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากบัคของแผนที่
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กฎเกี่ยวกับผู้เล่น

1. ใช้ ID ของตนเองในการแข่งขันเท่านั้น

2. ไม่อนุญาตให้มีการนำผู้เล่นที่ไม่มีในรายชื่อที่ลงสมัครแข่งมาทำการแข่งขันเด็ดขาด หากตรวจสอบพบหลักฐานทีมแข่งดังกล่าวและทีมที่แข่งขันแทนจะโดนโทษดังต่อไปนี้
- ผู้เล่นที่แข่งแทน
จะโดนแบนเลขเครื่องถาวรทันที
- ทีมของผู้เล่นที่มาแข่งแทน และ ทีมของคนที่มาแข่งแทนให้ จะโดนแบนคนละ 30 วัน หรือ ถาวร

3. หากชื่อตัวละครเป็นชื่อที่ผิดกฎ กติกาของเกมส์ จะถูกลงโทษตามกฎและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที

4. ห้ามผู้แข่งขันใช้ประโยชน์จาก Bug ต่างๆ ในเกมส์ หากทีมงานตรวจสอบพบจะปรับแพ้ในทันที

5. เมื่อทำการสมัครลงแข่งขันแล้ว ห้ามผู้เล่นทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอันขาด และหากมีการตรวจสอบพบชื่อไม่ตรงกับที่สมัครไว้ ทีมแข่งขันที่มีสมาชิกดังกล่าวจะถูกปรับแพ้โดยทันที (หากลงสมัครแล้วชื่อไม่ตรงกับที่สมัคร ผิดนิดหน่อย อนุโลมให้ ไม่ควรสมัครชื่อผิดมา)

6. หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีผู้เล่นคนใด ทำการลงแข่งขันมากกว่า 1 ทีม ทีมงานจะตัดสิทธิ์ทีมที่มีผู้เล่นคนดังกล่าวอยู่ออกจากการแข่งขันจะโดนโทษดังต่อไปนี้
- ผู้เล่นที่แข่งแทน
จะโดนแบนเลขเครื่องถาวรทันที
- ทีมของผู้เล่นที่มาแข่งแทน และ ทีมของคนที่มาแข่งแทนให้ จะโดนแบนคนละ 30 วัน หรือ ถาวร

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
หมายเหตุ เพิ่มเติม 

1. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ของที่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน #สำคัญ

ปืนที่ใช้ในการแข่งขัน Season 1
(ปืนไรเฟิลจู่โจม 2 คน ปืนกลเบา 3 คน)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ซีรีย์ปืนที่ใช้ในการแข่งขัน
- ซีรีย์ SIGNATURE PB (วางจำหน่ายเป็นครั้งคร่าว) ห้ามใช้ กล่องเพิ่มเลือด
- ซีรีย์ GOLD (วางจำหน่ายเป็นครั้งคร่าว)
- ซีรีย์ PBTC 2016 (วางจำหน่ายเป็นครั้งคร่าว)
ห้ามใช้ AS-50 PBTC 2016 / M1887 PBTC 2016
- ซีรีย์ COUPLE BREAKER (วางจำหน่ายเป็นครั้งคร่าว)
- ซีรีย์ E-SPORT
พื้นฐาน (วางจำหน่ายเป็นครั้งคร่าว)
- ซีรีย์ ธรรมดา ที่สามารถใช้ได้คือ AUG A3 / PINDAD SS2 V5 / SC-2010 / KRISS S.V / OA-93 / M1887 W. (มีขายในคลังแสง)
- ซีรีย์  แชมป์ในการแข่งขัน (ได้จากรางวัลการแข่งขัน)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปืนพก
- ใช้ได้ทุกอย่าง (ยกเว้น HK 69 ห้ามใช้ / .357 Dula 5M ห้ามใช้ / COMPOUND BOW ทุกชนิด ห้ามใช้)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
มีด
- ใช้ได้ทุกอย่าง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ระเบิด
- K-400 ธรรมดา ได้ทุกซีรีย์
- C-5 ธรรมดา ได้ทุกซีรีย์
- M-14 Mine / M-14 Mine D

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ควันกำบังตา / แสงกำบังตา
- Smoke ธรรมดา (สามารถใช้ได้ทุกสี)
- FlashBang (ห้ามใช้)
- FlashBang Plus (ห้ามใช้)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ไอเทมหน้ากาก / เบเร่ต์ 
- ใช้ได้ทุกอย่าง (ยกเว้น หมวกเบเรต์ทุกชนิด ห้ามใช้)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ไอเทมเสริมแกร่ง
- ใช้ได้ทุกอย่าง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ตัวละคร
- ไฮด์เสริมแกร่ง 
- ไวเปอร์เรดเสริมแกร่ง

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#บุคคลใดที่เล่นของที่ไม่มีกำหนดต่อจากนี้จะโดนบทลงโทษดังนี้
(กติกาการแข่งขัน ข้อ 7 ที่ทีมงานตั้งไว้)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(Q&A)
- ทำไมไม่จัดการแข่งขัน WC เลือด 100  คำตอบ : เนื่องจากไอเทมเช็คของฝ่ายตรงข้ามยังบัคอยู่ ไม่สามารถใช้ได้ และ ป้องกันการแอบใช้ของอื่นๆเสริมเข้ามา

- ทำไมไม่มีการ LIVE สด การแข่งขัน คำตอบ : เนื่องจากตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า การ LIVE สดเกมส์ ทำให้ไม่มี อรรถรส เท่าไหร รวมไปถึง ไม่มีทีมงานจัดแข่งขันมืออาชีพโดยตรง พากย์ไม่มืออาชีพ หรือ หากมีท่านไหนสนใจที่จะมาเป็นทีมงานด้านนี้ ติดต่อ คลิก (ทำด้วยใจ และ รักในเกมส์นี้ ตอนนี้ยังไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น แต่จะสามารถ ซัพพอร์ต ของให้เล่น) หากได้คนมาก่อนการแข่งขันจะมีการ LIVE สดเกิดขึ้น!

(สำหรับรางวัล ชื่อจุด ถาวร)

สวัสดีค่ะ #ชื่อจุด ในการจัดแข่งครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าชื่อเหมือนกันแล้วนะคะ สามารถตั้งตามใจตัวเองได้เลย แต่จะมีการจำกัดตัวอักษรพิเศษเอาไว้

อักษรพิเศษที่จะใช้ได้นั้นคือ ?
1. จุดธรรมดา
2. เว้นวรรคตัวอักษรได้ 1 ครั้ง ห้ามเกิน 1 ช่อง
3. ตัวอย่าง GM.ABC TH ใช้ได้

เหตุผลทำไมถึงตัวอักษรอื่นใช้ไม่ได้ ?
1. เพื่อป้องกันเกิดการบัคในอนาคต
2. เพื่อค้นหาและสแกนระบบง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ เพิ่มเติม 📌
 1. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

(วิธีรับรางวัลชื่อจุด)

1. ชื่อทีม
2. ID ตัวละคร
3. ชื่อตัวละครปัจจุบัน
4. ชื่อตัวละครที่ต้องการตั้งใหม่

(ให้หัวหน้าทีมมาติดต่อเพื่อขอรับรางวัล)

ติดต่อทีมงาน > คลิก

Link to comment
Share on other sites

https://myfemalefunda.com/اسعار-الغاز-الطبيعى-2022/
https://advocatesnairobi.com/لولو-هايبر-ماركت-دبي/
https://advocatesnairobi.com/الليرة-التركية-مقابل-الدينار-البحرين/
https://advocatesnairobi.com/كم-يعادل-الدولار-السنغافوري-بالريال-ا/
https://myfemalefunda.com/شركة-الاستثمار-السعودي/
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...