Jump to content
Yongai

การแข่งขัน UNREALPB ชิงของรางวัล การฺ์ดจอ GTX 1050 4GB

Recommended Posts

On 29/10/2560 at 23 นาฬิกา 12 นาที, Yongai said:

การแข่งขัน UnrealPB ชิงของรางวัล ของรางวัลคือ  การ์ดจอ GTX 1050 4 GB 1 รางวัล
เงือนไขในการสมัครและการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
- ต้องยศ 3 เพรชขึ้นเท่านั้น !  

 ต้องแนบเอกสารให้ครบตามรายละเอียดในลิ้งนี้ (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบก่อนกดสมัคร) 

- ชื่อตัวละคร (ห้ามเปลี่ยนชื่อจนกว่าจะแข่งเสร็จ)

- ชื่อเล่น อายุ FACEBOK : (ต้องเฟสจริงเท่านั้น) 

ปล.กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนจะกดส่งมาด้วยนะครับ
 

20170728085301_1.png

ชื่อตัวละคร  Osc4rLizM

ชื่อเล่น  เอิร์ธ

อายุ 14

FB  เอิร์ธ นะครับ    https://www.facebook.com/profile.php?id=100016853670553

 

Edited by Osc4r
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×